Viken Skog

Viken Skogs visjon er å være Skogeierens førstevalg. Virksomhetsidèen er å omsette skogsvirke og gjøre det enklere for andelseierne å eie og forvalte sin skog

www.viken.skog.no