Tønsberg Havn

Tønsberg havneområde er et av de mest trafikkerte havneområdene i hele Norge med ca 1600 skipsanløp og nesten 8000 betalende båtgjester i året. Tønsberg havnevesen har ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i skipsleden, og vi disponerer over 200 mål grunn.

www.tonsberghavn.no