Tønsb.og Omegn jeger- og fiskeforening

Generelt for Vestfold er at tilgangen til rådyrjakt og skogsfugl/harejakt er begrenset. I mange områder disponeres jakta av den enkelte grunneier. Jegere kan da henvende seg direkte til grunneieren og spørre om jaktmuligheter på grunneierens grunn.Det er da gode muligherer for å komme seg på både bever/due-and og revejakt.

www.njff.no/fylkeslag/vestfold/lokallag/tonsberg