Stiftelsen Oseberg Vikingarv

Stiftelsen Oseberg Vikingarv er etablert for å bygge en fullskala kopi av Osebergskipet i Tønsberg. Skipet vil i sommerhalvåret brukes til forskning, undervisnming og formidling, mens det i vinterhalvåret etter planen vil inngå i et forsknings- og formidlingssenter med vikingtid og Osebergfunnet som hovedtema.

www.osebergvikingskip.no