Oslofjordens Friluftsråd

OF jobber for at alle som bor rundt fjorden skal ha tilgang og muligheter til å bruke den og strendene rundt. Dette er landets viktigste rekreasjonsområde. Daglig bruker tusener av mennesker fjorden og strandområdene. 

www.oslofjorden.org