Mellem-Bolærens Venner

Mellem-Bolærens venner nøyer seg ikke med bare å sette i stand bygninger. Nye brygger og vedlikeholdte stier letter adkomsten til øya og kulturminnene. Gravrøyser og krigsfangeleir er ryddet fram og kulturlandskapet med slåtteenger, tun og innmark holdes ved like, slik at øya kan oppleves slik den var da skjærgårdsfolket levde sine liv her ute.

www.notteroyhistorielag.no/grupper/mellom-bolaernes-venner/