Loggen Kystlag

Virksomheten går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier, herunder bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø. 

Tilholdsted er Tønsberg Kystkultursenter ved kanalen på Nøtterøysida. Her finner du museum over Tønsberg Havns historie,  åpen Krambod med servering og utleielokaler for kurs, fest og samlinger. Se http://www.riggerloftet.no/

www.loggenkystlag.no