Hauan Gård

Hauan Gård ligger i Re kommune, sentralt i Vestfold fylke, og drives av Preben Fossaas og Anne Kirsti Nilsen.

Her drives det økologisk husdyrhold, basert på gammelnorsk spælsau.
www.hauangard.no