Fulehuk Fyr

Fulehuk fyr ligger lengst øst i Nøtterøys skærgård og markerte tidligere innsegling til Oslofjorden.

I dag er fyret nedlagt, menFulehuks Venner har tatt på seg oppgaven med å bevare dette unike kulturminnet.

www.fulehuk.no