Foreningen Fulehuks Venner

Fulehuk fyr ligger lengst øst i Nøtterøys skærgård og markerte tidligere innsegling til Oslofjorden.

I dag er fyret nedlagt, men Foreningen Fulehuks Venner har tatt på seg oppgaven med å bevare dette unike kulturminnet.

www.fulehuk.no