Camp Vestfold

CampVestfold er et tilbud til barn og unge i Vestfold. Vi startet opp i første rekke å inviterer med oss barn som bor i fire kystkommunene Horten, Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommune. 

www.campvestfold.no