Bjerkø Gård

Her på Bjerkøy driver vi gård med Skotsk Høylandsfe, og vi har de siste årene gjort et omfattende arbeid med å bygge om

og restaurere deler av vår gamle låve, slik at vi nå har fullt utstyrte, særegne leiligheter og værelser for utleie. 

www.bjerkoegaard.no