Aktiviteter

Her vil vi liste kommende aktiviteter som arrangeres i regi av Ytre Oslofjord og som er tilgjengelig for alle.

 Dato  Hvor  Hva
lørdag 22.september Bjerkø Gård Skjærgåredstreff 16-22