Aktiviteter

Her vil vi liste kommende aktiviteter som arrangeres i regi av Ytre Oslofjord og som er tilgjengelig for alle.

 Dato  Hvor  Hva
9 september 2017 Vestre Bolæren  Skjærgårdstreff
21. august 2017 Nøtterøy Styremøte
 8 mai 2017 18:00 Bjerkø Gård, oppmøte Knarberg for båttransport  Vår treff (for alle medlemmer av medlemmer med følge)
 7 mai 2017 10:00  Østre Bolæren  Strandryddedag
 3 mai 2017 19:00 Nøtterøy  Styremøte