Aktiviteter

Her vil vi liste kommende aktiviteter som arrangeres i regi av Ytre Oslofjord og som er tilgjengelig for alle. Det kommer mer info om Skjærgårdstreffet fredag 26, men sett av dagene og bli gjerne med på overnatting.

 Dato  Hvor  Hva
Fredag 26.april, 2019 Fulehuk Fyr Skjærgåredstreff 26-27 april