Styret

Leder Erik Holmelin, for 1 år

Nestleder Svein Hermansen, ikke på valg

Styremedlem Bjørn Johnsen, gjenvelges for 1 år
Styremedlem Bjørn Kopstad, ikke på valg
Styremedlem Rønnaug Andersen, gjenvelges for 1 år

Varamann Hilde Lind Jørgensen, ikke på valg
Varamann Terje Hallberg, for 1 år
Varamedlem Svein Fagereng, for 2 år

Regnskapsfører Inger Helene Holmelin, gjenvelges for 1 år
Revisor Rick. Åsvang, gjenvelges for 1 år

Valgkomiteen Gunn E.L. Hübner, ikke på valg
Valgkomiteen Kåre Egtvedt, for 1 år