Medlemmer

YTRE OSLOFJORD – MEDLEMMER PR. 23.01.17

NAVN

Kontaktperson

Bjerkø Gård

Tom Eric Christiansen

Camp Vestfold

Ole Kristian Holt Hansø

Fjordtaxi AS

Rune Hybner

Flybåten AS

Arne Osmundsvaag

Foreningen Fulehuks venner

Thorvald M. Haraldsen

Hauan Gård / Grønt arbeid

Preben Fossaas

Ishavsskuta Berntine

Thorvald Haraldsen

Kystens Venner

Arve Wilhelmsen

Loggen Kystlag

Arne Steinsbø

Mellem-Bollærens Venner

Ragnar Gunnarsen

Oslofjordens Friluftsråd

Anne Sjømæling

Redningsselskapet

Anders Westrum Okstad

Skjærgårdskvinnene

Gunn Elisabeth Hübner

Stiftelsen Havnøy

Øystein Hovde

Stiftelsen Nytt Osebergskip

Ib Sverre Hansen

Tønsberg Forsvarsforening

C/o Morten Horntvedt

Tønsberg Havnevesen

Per Svennar

Tønsb.og Omegn jeger- og fiskefor.

Tore Gullik Dokken

Tønsbergguidene

Viken Skog SA

Bjørn Trane