Formål

”Ytre Oslofjord” er en interesseorganisasjon opprettet av og for ideelle og kommersielle virksomheter i Ytre Oslofjord, til allmennhetens nytte.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Riggerloftet den 22.01.09

Formålet for interesseorganisasjonen er:

  • å bidra til å støtte opp om, sikre og formidle skjærgårdens historie, kultur og -miljøkvaliteter
  • Å være et bindeledd til Færder Nasjonalpark/kommunene og andre offentlige etater, og bidra til gjensidig informasjonsutveksling mellom ovennevnte offentlige etater og medlemsorganisasjonene.
  • Bidra til å gjøre kjent aktivitetene og tjenestene til medlemmene.
  • Bidra til å skape arenaer for samarbeid, felles aktiviteter og informasjonsutveksling mellom medlemmene.
  • være et felles talerør og høringsinstans i saker som berører flere av medlemmene, og dermed bidra til best mulig rammevilkår