Våre medlemmer

Viken Skog

Viken Skogs visjon er å være Skogeierens førstevalg. Virksomhetsidèen er å omsette skogsvirke og gjøre det enklere for andelseierne å eie og forvalte sin skog http://www.viken.skog.no

Loggen Kystlag

Virksomheten går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier, herunder bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø.  Tilholdsted er Tønsberg Kystkultursenter ved kanalen på Nøtterøysida. Her finner du museum over Tønsberg Havns historie,  åpen Krambod med servering og utleielokaler for kurs, fest og samlinger. Se http://www.riggerloftet.no/ http://www.loggenkystlag.no

Hauan Gård

Hauan Gård ligger i Re kommune, sentralt i Vestfold fylke, og drives av Preben Fossaas og Anne Kirsti Nilsen. Her drives det økologisk husdyrhold, basert på gammelnorsk spælsau. http://www.hauangard.no

SailOn AS

SailOn leverer maritime kurs (båtførerprøve, seilkurs, ICC og D5L) samt team-building og bedrifts-arrangementer i seilbåter og RIB. Vi har har hold på med maritime kurs siden 2009, og har mer enn 300 personer på maritime kurs i året. SailOn har holdt på med seil-events siden 2010, og med RIB-turer siden 2011, og gjennomfører ca 50 … Fortsett SailOn AS

Foreningen Fulehuks Venner

Fulehuk fyr ligger lengst øst i Nøtterøys skærgård og markerte tidligere innsegling til Oslofjorden. I dag er fyret nedlagt, men Foreningen Fulehuks Venner har tatt på seg oppgaven med å bevare dette unike kulturminnet. http://www.fulehuk.no

Bjerkø Gård

Her på Bjerkøy driver vi gård med Skotsk Høylandsfe, og vi har de siste årene gjort et omfattende arbeid med å bygge om og restaurere deler av vår gamle låve, slik at vi nå har fullt utstyrte, særegne leiligheter og værelser for utleie.  http://www.bjerkoegaard.no

Stiftelsen Berntine

I løpet av sommeren har Berntine de fleste avganger fra Tollbodkaia,rett utenfor Havnekontoret på Tønsberg Brygge.  Det er charter turer rundt Nøtterøy eller ut i vår fantastiske skjærgård. Fleste av turene går rundt Bolærene og runder Fulehuk fyr. http://www.berntine.no

Kystens Venner

Dampskipet DS Kysten Kysten er gjennom sin originalitet og maritime historie et museum. Vi tilbyr opplevelser i et ekte maritimt miljø til kai ved Honnørbrygga i Tønsberg. http://www.dskysten.no

Stiftelsen Oseberg Vikingarv

Stiftelsen Oseberg Vikingarv er etablert for å bygge en fullskala kopi av Osebergskipet i Tønsberg. Skipet vil i sommerhalvåret brukes til forskning, undervisnming og formidling, mens det i vinterhalvåret etter planen vil inngå i et forsknings- og formidlingssenter med vikingtid og Osebergfunnet som hovedtema. http://www.osebergvikingskip.no

Oslofjordens Friluftsråd

OF jobber for at alle som bor rundt fjorden skal ha tilgang og muligheter til å bruke den og strendene rundt. Dette er landets viktigste rekreasjonsområde. Daglig bruker tusener av mennesker fjorden og strandområdene.  http://www.oslofjorden.org

Tønsberg Havn

Tønsberg havneområde er et av de mest trafikkerte havneområdene i hele Norge med ca 1600 skipsanløp og nesten 8000 betalende båtgjester i året. Tønsberg havnevesen har ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i skipsleden, og vi disponerer over 200 mål grunn. http://www.tonsberghavn.no

Camp Vestfold

CampVestfold er et tilbud til barn og unge i Vestfold. Vi startet opp i første rekke å inviterer med oss barn som bor i fire kystkommunene Horten, Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommune.  http://www.campvestfold.no